!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Ockupanten

Cyklar och cykelrum

                                       

I fastigheten finns ett låst cykelrum på gårdssidan till höger om port nr 8 och ett i nr 12 i portiken mot gården.
Dörren öppnas med nyckel som även går till entréer och källare.
Försök att placera din cykel så att så många som möjligt får plats.
Endast boende i huset får placera cyklar i cykelrummet.
Det är inte tillåtet att ställa in motorfordon t.ex. moped, vespa eller motorcykel eller att förvara brandfarliga ämnen eller bildäck
Ett antal cykelställ finns utplacerade på gården.


Ibland sker rensning av gamla ägarlösa cyklar.
Vi ber dig därför märka din cykel med lägenhetsnummer då det finns en tendens att man vid avflyttning "glömmer" gamla cyklar, vilka föreningen tvingas forsla bort. 
På uppmaning av föreningen så ska cyklar även märkas upp inför t.ex. en städdag så att vi vet vilka som fortfarande har en ägare, och vilka som är övergivna.
För att utrymmet inte ska bli överfullt uppmanas du ta bort cykel som skall ”skrotas” eller när du flyttar.