!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Ockupanten

Trapphus

Blockera och ställ inget brännbart i trapphuset

Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand kan få svåra konsekvenser.

Därför måste trapphus, källargångar och andra jämförbara utrymmen hållas rena från brännbart material och får absolut inte användas för förvaring av cyklar, skidor, kälkar barnvagnar mm. inte ens tillfälligt.
Framkomligheten får inte helle rhindras. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner.

Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram.
 

Trappstädning

I vår fastighet sköts trappstädningen av en extern leverantör. En förutsättning för deras uppdrag är att trapphus och entréer är fria från främmande föremål, vilket även omfattar egna dörrmattor.