!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Ockupanten

Vår gård

Samfälligheten

Samfällighetsföreningen Mullvaden är en förening som fastigheterna Timmermansgatan 18, Krukmakargatan 2-12, samt Hornsgatan 39-45 tillhör.
Samfälligheten ansvarar för skötseln av gården med tillhörande tvättstuga, återvinningsrum och grovsoprum. Varje bostadsrättsförening har representanter i Samfällighetens styrelse.

Vår förening ingår som en av sex parter i en samfällighet kring vår gård, vars uppgift är att samordna frågor som rör gården, tvättstugan och grovsoprummet.

I kraft av vår förenings höga andelstal har vi ständigt ordförandeskapet. Nuvarande ordförande i samfälligheten är Malou Thorell.

 

Byggprojekt i div BRF-föreningar

BRF-föreningarna Hornsgatan 41 och Krukmakargatan 4 har haft stora byggprojekt. Båda föreningarna har byggt till vindsvåning, som kommer att ge ett högre andelstal och som betyder att dessa föreningar så snart det träder i kraft får betala en större andel än tidigare av budgeten i enlighet vad som fastställts genom lantmäteriet.

 

Gården

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla vår gemensamma gård så snygg och välvårdad som möjligt.

Det bör därför ligga i allas intresse att träd och buskar inte skadas genom yttre påverkan.

Alla sittplatser på gården är gemensamma för Samfällighetens medlemmar

De boende uppmanas också att inte lämna gamla obrukbara cyklar i cykelställen. De tar plats och förfular utemiljön. Motorcyklar får inte parkeras inne på gården.

Plantering och skötsel av växter

Utveckling av trädgården sker kontinuerligt och vi hoppas att det kan ta fart under 2016/2017, efter alla större arbeten, som genomförts med stenläggning framför Swedenborgs lusthus, Hornsgatan 39, Timmermansgatan 18, Krukmakargatan 2 samt förberedande arbeten för att ersätta entréträden framför lusthusets ingång.

Vid muren på gräsmattan som gränsar mot Swedenborgsallén och gången mot Krukmakargatan 4 har blivit förvildat och nu på våren 2016 måste vi finna ett företag som kan beskära buskaget.

Slamsugning av gårdsbrunnarna genomfördes i början av april av MASAB.

I slutet av januari 2016 kom så äntligen 2 Avenbok på plats framför lusthuset.

Under någon av JAS-månaderna, juli, augusti och september kommer Järna Trädgårdsvård att på förskolans område att beskära almen, ersätta päronträdet vid muren med något mindre och lämpligare träd samt att glesa ur den stora björken, som vållar bekymmer för vår granne på andra sidan muren, Krukmakargatan 14. Alla andra träd kommer också att få en genomgång.

Efter en genomgång av gårdens möbler och placeringar införskaffade styrelsen från Byarum 2 sittgrupper bestående av två rektangulära bord, 8 stolar samt ett runt cafébord, som kommer att placeras ut under våren 2016.

 

Emanuel Swedenborgs lusthus.

På innergården står en kopia av Emanuel Swedenborgs lusthus. Detta lusthus kan föreningens medlemmar abonnera för fester. Bokningar görs via S:t Pauls bok-& pappershandel, i hörnet S:t Paulsgatan/Mariatorget.