!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Ockupanten

Återvinningsrummen

Våra två soprum.

Återvinnningsrummet på baksidan av tvättstugan samt grovsoprummet vid 6:ans gårdsentre.

Ansvariga för våra soprum är Samfälligheten och vi delar soprummen med alla andra bostadsrättsföreningar runt vår gård.

Det är förbjudet att ställa föremål utanför rummen även om det är fullt.
Detta på grund av brandskäl men även för att barn som leker på gården inte ska riskera att skadas.
Dessutom medför detta att sophämtarna kan vägra att tömma rummet.

Återvinningsrummet på baksidan av tvättstugan

Kod till återvinningsrummet finns under rubriken Nycklar och koder.

Rummet är öppet mellan 7.00 och 22.00.

Vi har sopbehållare för:

 • Tidningar - hämtas varje onsdag
  • Tidningar, Broschyrer, Telefonkataloger, Magasin, Reklamutskick och Skriv- och ritpapper
   men INTE
   • Kuvert, omslagsplast samt klisterlappar (läggs bland hushållssopor)
    Pappersförpackningar samt wellpapp (läggs i behållaren för kartong)
 • Plast - hämtas varje fredag
  • Plastförpackningar
  • Mjukplast typ påsar
 • Glas – olika behållare för färgat och ofärgat glas
  hämtas torsdagar ojämna veckor
  • Glasflaskor
  • Glasburkar
   men INTE
   • Dricksglas, porslin (läggs i grovsopor)
   • Glödlampor (läggs bland elavfall i grovsoprummet, se nedan)
   • Plan- och fönsterglas (läggs bland grovsopor)
 • Metall hämtas fredagar var tredje vecka
  • Konservburkar, Tuber, Kapsyler, Lock, Värmeljus och Aluminiumfolie
  • Urskrapade och penseltorra färgburkar
   men INTE
   • Burkar med färgrester, lim och lösningsmedel (lämnas som farligt avfall, se nedan miljöstationer)
   • Grovavfall som metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar
 • Kartonger hämtas varje torsdag
  Platta ihop kartongerna innan de läggs i behållaren, eftersom vi betalar för volym.

Är kärlen fulla är det absolut förbjudet att lämna tidningar, glas, kartonger m.m. i påsar bredvid kärlen, lämna istället till någon återvinningsstation.

Närmaste station att återvinna glas, papper, kartong m.m finns på Timmermansgatan vid St Paulsgatan  samt TorkelKnutssonsgatan  på andra sidan Hornsgatan.

Grovsoprummet vid 6:ans gårdsentré

Kod till återvinningsrummet finns under rubriken Nycklar och koder

Rummet är öppet mellan 7.00 och 20.00.

Här finns det möjlighet att placera övriga grovsopor t.ex.

Elartiklar, max 50*50 cm (radio, datorer o liknande) i avsedd behållare
Batterier

Glödlampor i avsedda behållare, dock ej lysrör.

Viktigt! Större föremål

Behöver du bli av med större mängder grovsopor, t.ex. vid ombyggnad i lägenheten måste du själv forsla bort till avsedd sopstation.

Det som slängs i grovsoprummet skall rymmas i kärlen, är dessa fulla får inget ställas på golvet bredvid.

Begagnade tvättmaskiner, kylskåp och dylikt tas i retur när du får sådana hemkörda. Får INTE lämnas i grovsoprummet.

Elartiklar, som innehåller fast monterade batterier, t.ex. eltandborstar, skall lämnas i butik, INTE i grovsoprummet.

Bil- och MC-batterier sk lämnas på de mobila återvinningsstationernastation inte i soprummet.

Färgrester och lösningsmedel får INTE lämnas i grovsoprummet, skall lämnas i miljöstation.

Miljöfarligt avfall

Vid korsningen TorkelKnutssonsgatan/Bastugatan finns en Miljstation för miljöfarligt avfall.

Öppen dygnet runt, alla dagar.

Den här miljöstationen är automatisk och du öppnar den med ett sms eller genom att scanna en QR-kod. Infomation om hur du öppnar miljöstationen finns på skyltar på miljöstationen eller nedan.

Med QR-kod
Scanna koden med en QR-läsare och följ instruktionerna.
Systemet visar en bekräftelse som berättar att luckan kan öppnas.

Med sms
Sms:a ÖPPNA till numret som står på skylten på miljöstationen. Du får en bekräftelse som berättar att luckan är klar att öppnas. Det är gratis att ta emot sms från miljöstationen.

Såhär går det till

 • När du scannat QR-koden eller skickat ett sms kommer miljöstationen starta och du kan se att lampan ovanför luckan blinkar grönt i cirka 5 sekunder.
 • När lampan lyser med ett fast grönt sken är luckan klar att öppnas. Du kan även höra ett klick som betyder att låset öppnats. Öppna då luckan och ställ in ditt farliga avfall i plastlådan.
 • När du stängt luckan igen kommer lampan ovanför luckan att blinka grönt medan en ny plastlåda körs fram.
 • När lampan ovanför luckan släcks är miljöstationen klar för en ny omgång farligt avfall. För att öppna luckan en andra gång börjar du om med nytt sms eller genom att scanna QR-koden igen.
 • Om lampan ovanför luckan börjar blinka omväxlande grönt och rött är ditt avfall för tungt. Plocka i så fall ut delar av ditt avfall och låt miljöstationen köra fram en ny plastlåda för de saker du behövde plocka ut. När lampan ovanför luckan har slocknat har en ny plastlåda körts fram och du kan öppna luckan på nytt med nytt sms eller QR-koden.

Mobila miljöstationen samt övrigt angående avfall och sophantering

http://www.stockholmvatten.se/mobila
ger dig information om när och var den mobila miljöstationen finns på Södermalm.

http://www.stockholmvatten.se/avfall-och-atervinning/ hittar du mer information om vad som gäller för avfall och sophämtning i Stockholm.

 Vill du veta mer om hur vi bör sortera våra soppor så finns information på

http://www.stockholmvatten.se/avfall-och-atervinning/sortera-dina-sopor/sorteringsguiden/