!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Ockupanten

Återvinningsrummen

Våra två soprum.

Återvinnningsrummet på baksidan av tvättstugan samt grovsoprummet vid 6:ans gårdsentre.

Ansvariga för våra soprum är Samfälligheten och vi delar soprummen med alla andra bostadsrättsföreningar runt vår gård.

Det är förbjudet att ställa föremål utanför rummen även om det är fullt.
Detta på grund av brandskäl men även för att barn som leker på gården inte ska riskera att skadas.
Dessutom medför detta att sophämtarna kan vägra att tömma rummet.

Återvinningsrummet på baksidan av tvättstugan

Kod till återvinningsrummet finns under rubriken Nycklar och koder.

Rummet är öppet mellan 7.00 och 22.00.

Vi har sopbehållare för:

 • Tidningar - hämtas varje onsdag
  • Tidningar, Broschyrer, Telefonkataloger, Magasin, Reklamutskick och Skriv- och ritpapper
   men INTE
   • Kuvert, omslagsplast samt klisterlappar (läggs bland hushållssopor)
   • Pappersförpackningar samt wellpapp (läggs i behållaren för kartong)
 • Plast - hämtas varje fredag
  • Plastförpackningar
  • Mjukplast typ påsar
 • Glas – olika behållare för färgat och ofärgat glas
  hämtas torsdagar ojämna veckor
  • Glasflaskor
  • Glasburkar
   men INTE
   • Dricksglas, porslin (läggs i grovsopor)
   • Glödlampor (läggs bland elavfall i grovsoprummet, se nedan)
   • Plan- och fönsterglas (läggs bland grovsopor)
 • Metall hämtas fredagar var tredje vecka
  • Konservburkar, Tuber, Kapsyler, Lock, Värmeljus och Aluminiumfolie
  • Urskrapade och penseltorra färgburkar
   men INTE
   • Burkar med färgrester, lim och lösningsmedel (lämnas som farligt avfall, se nedan miljöstationer)
   • Grovavfall som metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar
 • Kartonger hämtas varje torsdag
  Platta ihop kartongerna innan de läggs i behållaren, eftersom vi betalar för volym.


 Är kärlen fulla är det absolut förbjudet att lämna tidningar, glas, kartonger m.m. i påsar bredvid kärlen, lämna istället till återvinningsstationen.

Närmaste station att återvinna glas, papper, kartong m.m finns på Timmermansgatan samt TorkelKnutssonsgatan.

Grovsoprummet vid 6:ans gårdsentré

Kod till återvinningsrummet finns under rubriken Nycklar och koder

Rummet är öppet mellan 7.00 och 20.00.

Här finns det möjlighet att placera övriga grovsopor t.ex.

Elartiklar, max 50*50 cm (radio, datorer o liknande) i avsedd behållare
Batterier

Glödlampor i avsedda behållare, dock ej lysrör.

Viktigt! Större föremål

Behöver du bli av med större mängder grovsopor, t.ex. vid ombyggnad i lägenheten måste du själv forsla bort till avsedd sopstation.

Det som slängs i grovsoprummet skall rymmas i kärlen, är dessa fulla får inget ställas på golvet bredvid.

Begagnade tvättmaskiner, kylskåp och dylikt tas i retur när du får sådana hemkörda. Får INTE lämnas i grovsoprummet.

Elartiklar, som innehåller fast monterade batterier, t.ex. eltandborstar, skall lämnas i butik, INTE i grovsoprummet.

Bil- och MC-batterier sk lämnas på de mobila återvinningsstationernastation inte i soprummet.

Färgrester och lösningsmedel får INTE lämnas i grovsoprummet, skall lämnas i miljöstation.

http://www.stockholmvatten.se/mobila
ger dig information om när och var den mobila miljöstationen finns på Södermalm.

http://www.stockholmvatten.se/avfall-och-atervinning/ hittar du mer information om vad som gäller för avfall och sophämtning i Stockholm.

 Vill du veta mer om hur vi bör sortera våra soppor så finns information på

http://www.stockholmvatten.se/avfall-och-atervinning/sortera-dina-sopor/sorteringsguiden/

Utskriftvänlig version