!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Ockupanten

Andrahandsuthyrning

Andrahandsupplåtelse

Allmänt

Andrahandsupplåtelse är lagens sammanfattande begrepp för såväl uthyrning som upplåtelse. Andrahandsuthyrning är att mot hyra upplåta sin lägenhet. Andrahandsupplåtelse är att låta någon bo i lägenheten utan att han eller hon betalar hyra.

Föreningen godkänner upplåtelse i andra hand genom uthyrning om du till exempel ska arbeta eller studera på annan ort. Även "provboende" på annat håll är ett godtagbart skäl till att få hyra ut i andra hand. Den maximala tiden du får hyra ut din lägenhet är ett år.

Föreningen kan också godkänna en upplåtelse i andra hand i övrigt för kortare tid om Du t.ex. skall vara borta hela sommaren och vill att någon, t.ex. någon släkting som sommarjobbar här, skall kunna bo där under tiden.

Styrelsen förbehåller sig rätten att kontrollera den eller de personer som föreslås av bostadsrättshavaren för andrahandsupplåtelse.

Så här ansöker du

Bostadsrättsinnehavare som önskar upplåta sin lägenhet i andra hand skall ansöka skriftligen om medgivande till upplåtelsen hos styrelsen. Bostadsrättsinnehavaren får endast upplåta sin lägenhet i andra hand om styrelsen har gett sitt samtycke.
Kontrakt, skrivna eller löften som är avgivna, utan styrelsens medgivande är utan verkan mot föreningen

Begränsningar

Styrelsen anser att det är viktigt för föreningen att medlemmar är de som faktiskt bor i fastigheten. Andrahandsuthyrning tillåts endast när särskilda skäl föreligger samt under begränsad tid, fn ett år med möjlighet att ansöka om ytterligare tid, dock maximalt två år totalt.

Ansvar

Ansvaret för den person som lägenheten upplåts till i andra hand ligger till 100 procent hos bostadsrättsinnehavaren. Alla klagomål på hyresgästen samt eventuella krav på betalning kommer att göras mot bostadsrättshavaren, dvs. mot Dig. Vid eventuell vräkning är det bostadsrättshavaren som vräks.

  

Om jag får nej? Vad gäller då?

Vid avslag på ansökan kan Du överklaga beslutet till Hyres- och arrendenämnden i Stockholm för ett slutligt avgörande.

Kontrakt som är skrivna eller löften som är avgivna utan att styrelsen medgett andrahandsupplåtelsen är utan verkan.

Om Du vid ett negativt besked på Din ansökan ändå hyr eller lånar ut Din lägenhet riskerar Du att föreningen, efter att ha uppmanat Dig att avbryta andrahandsupplåtelsen och Du inte har gjort det, förklarar att Ditt nyttjande av rätten till Din lägenhet med bostadsrätt är förverkad och att föreningen är berättigad att säga upp Dig för avflyttning. Efter uppsägning för avflyttning kommer föreningen därefter att hos Kronofogdemyndigheten ansöka om avhysning och tvångsförsäljning av bostadsrätten.

Utskriftvänlig version