!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Ockupanten

Information om styrelsen

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och högst tre suppleanter. Styrelsen väljs vid föreningens årsmöte. Styrelsen nås via styrelsen(at)ockupanten.se eller kontakta de enskilda styreleledamöterna direkt.

Styrelse vald vid årsmötet 2018

Ansvarsområde

Namn

 Telefonnummer   

Port

Ordförande Per Rudin

08-641 46 25

070-826 82 03

10
Ledamot, V Ordf Thomas Mårtensson

08-658 18 28

073-720 49 73

8

Kassör

Mats Fredriksson

0706 48 93 40

12
Sekreterare Jan Gyllbäck 073-842 17 16 8
Ledamot, ordinarie
Ordf i Samfälligheten
Catrin Jarl 070-1434545 10
Ledamot, ordinarie Karin Dove Klockhoff   12
Ledamot, ordinarie
Repr Gårdsgruppen
Josefina Rapaport 070 7272267  12
Suppleant Per Arne Jonsson 0729 664020 6