!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Ockupanten

Information om styrelsen

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och högst tre suppleanter. Styrelsen väljs vid föreningens årsmöte. Styrelsen nås via styrelsen(at)ockupanten.se eller kontakta de enskilda styreleledamöterna direkt.

Styrelse vald vid årsmötet 2017

Ansvarsområde

Namn

 Telefonnummer   

Port

Ordförande Per Rudin

08-641 46 25

070-826 82 03

10
Ledamot, V Ordf Carl Lindståhl 070-559 38 11 8

Kassör

Mats Fredriksson

0706 48 93 40

12
Sekreterare Jan Gyllbäck 073-842 17 16 8
Ledamot, ordinarie Thomas Mårtensson

08-658 18 28

073-720 49 73

8
Ledamot, ordinarie Karin Dove   12
Ledamot, ordinarie
Repr Gårdsgruppen

Josefina Rapaport 070 7272267  12
Ledamot, suppleant
Repr Samfälligheten
Per Arne Jonsson 0729 664020 6
Ledamot, suppleant Per Gunnarsson

076 2260123

12