!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Ockupanten

Samfälligheten

 

Ordningsregler för Samfällighetsföreningen Mullvaden

Det här bör Du veta om Samfällighetens ordningsregler:

Ansvar för ordningen
Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Som boende i Samfälligheten har Du inte bara rätten till att använda gården och dess utrymmen utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna
Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.
Om bostadsrättsföreningarna har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.
Bostadsrättsföreningarna ska distribuera Samfällighetsföreningen Mullvadens ordningsregler till alla boende.


Har du frågor
Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta Samfällighetens styrelsen.
Utöver dessa ordningsregler gäller respektive bostadsrättsförenings stadgar.
Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen per den 2018-01-29 och gäller från och med detta datum.Om allmän aktsamhet

1. Om allmän aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och väl vårda Samfällighetens egendom. Kostnader för
underhåll och reparationer betalas av alla boende.

2. Om säkerhet

a) Kontrollera att portarna i fastigheterna går i lås efter in- och utpassering.
Lämna inte gårdsdörrar, grindar och portar uppställda.
b) Släpp inte in någon okänd person på gården.

3. Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn och Bostadsrättslagen ser strängt på störningar. Tänk på att ljud förstärks och att det hörs mer än vad man tror i gemensamma utrymmen som t.ex. i trapphus och på gården.
Efter kl. 22:00 på vardagar och kl. 23:00 på helgen ska det vara tyst på gården.

4. Tvättstuga

Bokningsschema och särskilda instruktioner finns anslagna i tvättstugan.

5. Balkonger

Det är inte tillåtet att skaka sängkläder, mattor eller dyl. på/ från balkongerna.

6. Cyklar och motorfordon

Cyklar ska förvaras i cykelställen på gården eller i cykelrum. Motorfordon får inte köras in eller parkeras på gården.

7. Gården

  1. Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar m.m. samlas ihop då de inte används.
  2. Gården får användas för privata arrangemang, men det kan vara bra att i förväg informera grannarna förslagsvis genom att sätta upp en lapp. Efter kl. 22:00 på vardagar samt kl. 23:00 på helger ska det vara tyst. Tänk på att slänga skräp i papperskorgar och cigarettfimpar i askkoppar.
  3. Grillar och marschaller ska pga. brandrisk, inte användas i närheten av lusthuset.
  4. Tänk på att placera marschaller så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skada fasader. Tag själv bort utbrunna marschaller, eventuella stearin- och sotfläckar.
  5. Partytält o dyl. får endast användas efter särskilt medgivande av Samfällighetens styrelse.
  6. Uthyrning av Swedenborgs Lusthus bokas på S:t Pauls Bok- och Pappershandel, Mariatorget 7.

 

 

 

Dokument

Samfälligheten protokoll avseende 2017 årsmöte.pdf 2018-09-07
2014 Kallelse-Föredragningslista till samfälligheten Mullvadens ordinarie föreningsstämma.pdf 2016-04-05