!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Ockupanten

Information till Mäklare

Information till fastighetsmäklare.

Fastigheten består av Krukmakargatan 6 – 12 och den har 7 våningsplan

Fastigheten blev färdigbyggd 1981.

Fastigheten har 63 lägenheter.

Bostadsrättsföreningen Ockupanten förvärvade fastigheten 2001.

Bostadsrättsföreningen förvärvade marken vid köpet, som fastigheten är byggd på.

Bostadsrättsföreningen består av 57 bostadsrätter, 6 hyresrätter och fyra lokaler. Lokalerna är förskola, gruppboende för psykiskt och fysiskt utvecklingshämmade, kontorslokal och en lokal för fotvård.

Överlåtelseavgiften betalas av den tillträdande bostadsrättsinnehavaren.

Överlåtelse- och inträdeshandlingar sänds till Bostadsrättsföreningen Ockupanten, c/o Nordstaden Stockholm AB, Storgatan 45, 17152 Solna.

I den månatliga avgiften ingår värme och varmvatten. Bostadsrättsföreningen är genom avtal ansluten till Telia vad avser TV, telefoni och bredband.

Bostadsrättsföreningen disponerar ett kombinerat sammanträdesrum/övernattningsrum. Denna lokal hyrs ut till medlemmar i bostadsrättsföreningen. Avgiften är f.n. 300 kronor/dygn

Till bostadsrättsföreningen finns ett garage med 30 platser, som medlemmar får ställa sig i kö till. Kostnaden för en garageplats är f.n. 1000 kronor

För bostadsrättsföreningen finns en underhållsplan som uppdateras varje år. Under 2015 har fastighetens Undercentral genomgått en total upprustning. Underhållsplanen innebär att för 2016 kommer alla fönster mot gatan att åtgärdas och fönster/balkonger mot gården beräknas komma att åtgärdas år 2020. Fastighetens fasad kommer att renoveras 2017. Fastighetens avloppsstammar spolas vart tredje år, vilket nästa blir gång år 2016.

Bostadsrättsföreningen anlitar, Nordstaden fastighetsförvaltning i Solna, för såväl ekonomisk som teknisk förvaltning. Begäran om inträde i föreningen sänds till Brf. Ockupanten, c/o Nordstaden AB, Storgatan 45, 171 52 SOLNA.

Bostadsrättsföreningen Ockupanten ingår i en Samfällighet, Samfälligheten Mullvaden, tillsammans med sju andra bostadsrättsföreningar, Krukmakargatan 2-12 Timmermansgatan 18 och Hornsgatan 39-45,

Tillsammans med Samfälligheten disponerar bostadsrättsföreningen rum för sortering av papper, kartong, plast, metall och glas och rum för grovsopor.

Tillsammans med Samfälligheten disponeras en tvättstuga på gården.

Ytterligare upplysningar lämnas av ordförande; Per Rudin, e-post; per.rudin@outlook.com

 

Dokument

Finanspolicy 20170627.pdf 2017-06-28