!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Ockupanten

Trivselregler

Vi på Krukmakargatan 6 - 12

Ekonomi

Brf Ockupantens ekonomi är baserad på principen om självkostnad. Detta innebär att vi alla har möjligheter att påverka våra boendekostnader genom att väl vårda vår gemensamma egendom och motverka all form av skadegörelse. Anmäl till styrelsen om Du upptäcker något som behöver åtgärdas.

Din lägenhet

Lägenhet eller annat utrymme får inte användas för annat än avsett ändamål. Man kan alltså inte utan vidare bruka en bostadslägenhet som kontor eller annan arbetslokal. Du måste ha styrelsens tillstånd att hyra ut Din lägenhet i andra hand, liksom om du vill bygga om. Se mer om detta i våra stadgar.

Vi är alla skyldiga att visa hänsyn mot varandra. Ska du ha fest, bygga om eller borra och spika ser vi att Du meddelar oss grannar i så god tid att vi kan anpassa oss på bästa sätt. Prata och informera Dina grannar i god tid så slipperstyrelsen få sådana ärenden med varning och i värsta fall uppsägning som följd.

Gör följande punkter till en gyllene regel:

  • Spika eller borra inte i väggar och tak efter kl. 19 på vardagar och inte på sön- och helgdagar.
  • Tänk på att musik på hög volym från radio och TV men kanske i synnerhet från en stereoanläggning kan vara mycket störande för omgivningen. Hör efter vad de tycker och upplever.
  • Många människor trivs med att gå i träskor men ofta uppfattar omgivningen detta som störande. Försök därför undvika störningar av detta slag i såväl lägenheter som trapphus inte minst under kvällstimmar.
  • Undvik att bada och duscha mellan klockan 22 och 06.
  • Hundar och katter behöver tillsyn för att sanitär olägenhet inte skall uppstå i form av lukt.

Sparsamhet

Sparsamhet med elektricitet och värme är nödvändigt i dagens kostnadsläge. Vädra inte ut överskottsvärme utan reglera värmetillförseln genom reglagen på elementen.

Ibland behöver vattnet tillfälligt stängas av p g a leveransproblem eller andra reparationer. Lämna aldrig en vattenkran öppen vid sådana tillfällen. Du kanske råkar glömma att kranen är öppen och när vattnet släpps på kan stora skador uppstå genom vattenflöde.

Balkongen

Balkongen utgör ett stort trivselvärde i bostaden. Använd den därför på rätt sätt!

Piskning och rengöring av mattor från balkongen är förbjudet! Sängkläder får skakas och vädras men skall då ske så lågt och så långt in som möjligt. Samma regler gäller för torkning av tvätt.

Blomsterlådor skall hängas på räckets insida och tänk på att vattna med måtta så att inte överskottsvattnet rinner ner till grannen under.

Se till att Dina närmaste grannar och Du är överens om hur Ni vill ha det. Respektera varandras önskemål så att styrelsen slipper utfärda absoluta förbud som följd.

Sopnedkasten

Paketera och packa soporna väl. Kasta aldrig opaketerade (lösa) sopor i sopnedkastet då detta kan medföra stopp och också resultera i dålig lukt i trapphusen. Papper, glas och batterier skall slängas i vårt grovsoprum, eller i de behållare som finns utplacerade på bland annat Timmermansgatan.

Se även under rubriken Återvinningsrum i vänstra spalten

Förvaring i trapphus

Brandförsvaret i kommunen påpekar att trapphus och källargångar utgör utrymningsväg och att dessa på grund av brandrisk och utrymningsskäl måste hållas fria från främmande föremål såsom cyklar, skidor, kälkar, barnvagnar, leksaker etc.

Dessutom är detta också en förutsättning, för att trappstädningen ska kunna skötas.

Läs mer under rubriken Trapphus i vänsterspalten.

Kabel-TV och bredband

Vi har f.n. Telia som tv och bredbandsleverantör.
Läs mer under rubriken Bredband, TV och Telefoni i vänsterspalten.

Ventilationskanaler

Det är förbjudet att sätta för ventilationskanalerna eller att montera aktiva köksfläktar. Detta orsakar obalans i ventilationssystemet och problem med ventilationen i andra lägenheter i samma trapphus.

Läs mer under rubriken Ombyggnad Renovering i vänsterspalten.

Ohyra

Gamla tiders ohyra förekommer numera väldigt sällan. Däremot händer det att man kan få in mjölbaggar,  silversmyg och liknande småkryp. I de fall sådant händer bör styrelsen omgående kontaktas.

Bostadsrättföreningen har en försäkring som täcker utrotning av ohyran.

Mullvadens samfällighet

Vi delar gården, tvättstugan och grovsoprummen med alla andra bostadsrätter runt vår gård i den gemensamma samfälligheten Mullvaden.

Läs mer under de olika rubrikerna Samfällighet resp Tvättstuga och Återvinningsrum i vänsterspalten.

En för alla.....

Styrelsen kan inte ensam skapa ett gott förhållande i föreningen och samfälligheten. För att detta skall kunna uppnås krävs allas medverkan. Ytterst är allting en fråga om kostnader och pengar. Alla kostnader i en bostadsrättsförening betalas av föreningens egna medlemmar. Medverkar Du till trivsel och ordning i

vår förening kan det medföra lägre kostnader. En för alla alltså…

 

För allas vår trevnad!

 Styrelsen i juni 2010